SEMINÁŘE

Semináře z moderní korespondence

Metody, náměty a podklady pro výuku moderní obchodní korespondence.

Kde: EMAUZY, Vyšehradská 49/320, Praha 2
Cena: 990 Kč

 

7. 11. 2019 – PLNĚ OBSAZENO

Výuka moderní korespondence od A do Z

od 9:30 do 15:00 hodin

1. Moderní komunikace (tipy na výuku moderní kospondence)

2. Využití ČSN 01 6910 v praxi – co učíme žáky a jak je to v praxi

3. Práce s portálem E-ENTER, zkouška Enter

4. Jazykové okénko – chybami se člověk učí

5. Společenská komunikace – osobní dopisy

 

19. 3. 2020

Seminář navazuje na Výuku moderní korespondence od A do Z

od 9:30 do 15:00 hodin

1. Didaktika předmětu PUK – Jak pracovat s početnou skupinou žáků (náměty, nápady, doporučení)

2. Česká státní norma 01 6910

– Grafická úprava textu

– Úprava dokumentů

– Úprava dopisů, jejich náplň a stylizace

– Tabulky

3. „Kdo si hraje, nezlobí“ – workshop

4. www.e-enter.cz – seznámení a práce s webem, možnosti jeho využití ve vyučovací hodině, ukázka nové učebnice, Zkouška Enter

 

 

PŘIHLAŠOVACÍ FORMULÁŘ

na seminář „Moderní korespondence"