Co je GDPR a jak bude aplikováno v Česku

Posted: Srpen 31, 2018 By: Comment: 0

GDPR (General Data ProtectionRegulation) je dosud nejvíce uceleným souborem pravidel na ochranu osobních údajů
na světě, platné pro Evropský trh. Týká se firem, institucí i jednotlivců, zacházejících s osobními údaji (např. zaměstnanců, zákazníků, klientů, či dodavatelů). Cílem je chránit digitální práva občanů EU a zajistit lepší vymahatelnost práva v této oblasti. Občan bude mít k informacím, které jsou o něm shromažďovány, přístup online.

 

Od 25. května 2018 je dodržování GDPR povinné. Za jeho nedodržování hrozí subjektům vysoké pokuty. Zákon o ochraně osobních údajů po jeho novele bude již upravovat jen některé aspekty týkající se Úřadu pro ochranu osobních údajů. Mezi ně patří například aspekty zpracování osobních údajů pro účely výkonu svobody projevu, práva na informace, svobody vědeckého bádání a umělecké tvorby.

 

GDPR bude jednotně platné na území všech členských států EU. Od května 2018 musí všechny subjekty zrevidovat své informační systémy a postupy nakládání s osobními údaji. Regulatorním orgánem v ČR nadále zůstává Úřad pro ochranu osobních údajů, částečně však bude podřízen Evropskému sboru pro ochranu osobních údajů.

 

Kontakt na Úřad pro ochranu osobních údajů:

Mgr. Vojtěch Marcín, tiskové oddělení, vojtech.marcin@uoou.cz

Mgr. Tomáš Paták, vedoucí tiskového oddělení, tomas.patak@uoou.cz

 

Zdroj: https://www.uoou.cz/zakladni-prirucka-k-gdpr/ds-4744/p1=4744