PORTÁL ENTER PRO UČITELE

AKTUALITY

Informace

Termíny pro zkoušku z moderní korespondence budou vypsány v prosinci 2018. Seminář z „Moderní korespondence”
se koná 5. listopadu 2018.

Aktualizovaná ČSN 01 6910

Úprava dokumentů  zpracovaných textovými editory.

http://www.ujc.cas.cz/expertni-cinnost/csn016910/

Otázky a odpovědi k ČSN 01 6910 (2014)

Ústav pro jazyk český zveřejnil otázky
a odpovědi k aktualizované ČSN 01 6910.

http://www.ujc.cas.cz/miranda2/export/sitesavcr/ujc/sys/galerie-download/otazky-a-odpovedi-k-csn-01-6910_2014_ed1.pdf

ČLÁNKY

VÝUKOVÉ MATERIÁLY

Nová čísla časopisu pro školní rok 2018/2019 vyjdou na podzim a na jaře!

Plné verze časopisu

KOMUNIKAČNÍ PLATFORMA

PRO UČITELE

VSTOUPIT DO DISKUZE

Vy se ptáte, my a naši odborníci odpovídáme. 

ONLINE TESTY

Na jednu otázku může připadat více správných odpovědí, pokud není uvedeno začátkem testu jinak.

Online stylizace, Norma

Test listopad 2018

Řešení: 1b, 2b, 3c, 4b, 5a, 6a, 7c, 8a, 9b, 10c, 11a, 12b, 13a