PORTÁL ENTER VÁM NABÍZÍ

METODICKÉ MATERIÁLY

výukové materiály v rámci portálu
multilicence PDF pro 100 žáků
on-line časopis

archiv čísel

INTERAKCE

komunikační platforma pro pedagogy
pravidelné vzdělávací akce a školení
názory a komentáře odborníků

CERTIFIKÁTY A SOUTĚŽE

certifikát ENTER z moderní korespondence
snadné přihlášení na zkoušku ENTER

pravidelné soutěže
zajímavé ceny

VSTUPTE DO PORTÁLU ENTER

enter-magazine-3

Zvýhodněná cena pro stálé zákazníky
1.000 Kč + DPH do 30. 9. 2020.

UKÁZKOVÉ ČÍSLO ČASOPISU

Časopis ENTER č. 8 ke stažení zde.

UKÁZKA UČITELSKÉHO PORTÁLU

Omezená funkčnost odkazů pro nečleny.

Získejte členství pro svou školu a žáky

Metodické materiály a online portál ENTER je základním materiálem pro výuku moderní korespondence na základních a středních školách.

Vyučujícím i žákům poskytne reálnou a systematickou možnost poznat realitu moderní administrativy.

Shromažďujeme znalosti, vytváříme z nich výukové materiály, testovací prostředky a nabízíme neomezený přístup v rámci zakoupeného členství.

Nejlepším žákům výborných učitelů je určena zkouška ENTER
z moderní korespondence.

Vyučujícím portál ENTER přináší

„hotovky“, s nimiž mohou obratem pracovat v hodinách – výklad látky, procvičení, testování, správné řešení

• diskuzní fórum – výměna názorů, nápadů, řešení problémů a články zahrnující komentáře a názory odborníků

• náměty k modernizaci výuky – například jak využít Facebook, Google,
jak se v praxi dělají revize a korektury dokumentů a mnoho dalších

 

Žákům portál ENTER přináší

 příklady a úkoly vycházející z praxe

 jednoduché pomůcky a návody, jak pokořit pravopis, stylistiku, normu atd.

 rady, jak uspět u přijímacího pohovoru, jak se neztrapnit při obchodních jednáních či při práci v kancelářích

O PROJEKTU ENTER

Projekt ENTER vznikl v roce 2013 jako podpora učitelům ve výuce administrativních předmětů. Cílem projektu je:

1. Zprostředkovat vyučujícím základních a středních škol kontakt s živou firemní praxí, poskytnout jim oporu obsahovou a metodickou, nabídnout moderní formu
i obsah administrativních činností podle reálných potřeb současných firem a úřadů.

2. Soustředit se na písemnosti, kterými se žáci prezentují při hledání brigád, stáží a zaměstnání, a naučit je zpracovávat je v souladu se soudobými zvyklostmi
a požadavky.

3. Organizace zkoušek ENTER a vystavení osvědčení o tom, že absolvent umí vykonávat administrativní činnosti na úrovni požadavků doby a v souladu s ČSN 01 6910.
Zkoušky obsahem i formou odpovídají reálným profesionálním činnostem.