Semináře

Metody, náměty a podklady pro výuku moderní obchodní korespondence.

Kde: EMAUZY, Vyšehradská 49/320, Praha 2
Cena: 990 Kč

 

3. 9. 2020

Seminář navazuje na Výuku moderní korespondence od A do Z

od 9:30 do 15:00 hodin

1. Didaktika předmětu PUK – Jak pracovat s početnou skupinou žáků (náměty, nápady, doporučení)

2. Česká státní norma 01 6910

– Grafická úprava textu

– Úprava dokumentů

– Úprava dopisů, jejich náplň a stylizace

– Tabulky

3. „Kdo si hraje, nezlobí“ – workshop

4. www.e-enter.cz – seznámení a práce s webem, možnosti jeho využití ve vyučovací hodině, ukázka nové učebnice, Zkouška Enter

PŘIHLAŠOVACÍ FORMULÁŘ

Připravuje se přihlašovací formulář s aktuálními termíny pro nový školní rok.