Seminář

Metody, náměty a podklady pro výuku moderní korespondence

1. Didaktika předmětu PUK – Jak pracovat s početnou skupinou žáků (náměty, nápady, doporučení)

2. Česká státní norma 01 6910

– Grafická úprava textu

– Úprava dokumentů

– Úprava dopisů, jejich náplň a stylizace

– Tabulky

3. „Kdo si hraje, nezlobí“ – workshop

4. www.e-enter.cz – seznámení a práce s webem, možnosti jeho využití ve vyučovací hodině, ukázka nové učebnice, Zkouška Enter

PŘIHLAŠOVACÍ FORMULÁŘ

V současné době není vypsán termín semináře.